Om

Copyright  ©  All Rights Reserved

Dagstorps Lägergård

Om lägergården

I över 70 år, sedan 1937, har det drivits olika former av lägerverksamheter m.m. på Dagstorps lägergård och vi vet att Jesus Kristus, som är  förutsättningen för allt, är densamme, igår, idag och evighet.


Dagstorps lägergård ligger mellan Sunhultsbrunn och Frinnaryds och den ägs/drivs av Frinnaryd/Sunhult Frikyrkoförsamling och Kapela Alliansförsamling.


Lägret i Dagstorp 1937 var inte kretsens första. I Skareda Skullaryd och tillsammans med Askeryd-Medalbykresten  i Assjö höls några läger. Tanken på en egen lägerplats mognade fram och när Karol Johansson i Dagstorp var villig att upplåta ett område på sin gård vid sjön Söljen, var kresten redo att fatta beslut om att förlägga sina läger där.

Frivilliga hjälpte till och buggde ett litet lägerkök och reste ett stort tält som användes som matsal, samlingssal och en tillflykt när det regnade. Dagarna på lägret bestod av morgonbön,  frukost, bibelstudium, missinosföredrag, bad, middag , tyst timme och middag.

Dagarna avslutades kring lägerelden.


Sedan det första lägret 1937 har åtsklilliga ungdomar varit på läger på denna underbara plats vid Söljens strand. 

Under sommaren har församlingarna i Frinnsryd/Sunhult och Kapela möten tillsammans på lägergården.